Tel.: 491 421 492

Kontaktujte nás

Opatření při koronaviru

Vážení klienti,

považujeme za velmi důležité, abyste byli informováni o krocích, které budeme podnikat v souladu s vládními nařízeními.

AUTOSERVIS  JE V PROVOZU

Denně je dezinfikován ozonem O3

 

 pokračujeme v opravách Vašich vozidel dle plánu a objednávek a chceme Vás informovat o následujícím:

 

  1. ZÁKAZ VSTUPU BEZ ROUŠKY NEBO RESPIRÁTORU  !!!!

  2. sanitní, hasičské, celní a zásahové vozy, které , jak jistě víte servisujeme,  budou mít 100% přednost před všemi opravami /jak objednanými, tak probíhajícími/

  3. každé vozidlo, které půjde na opravu do dílny, bude před vjezdem na dílnu vydezinfikováno Ozónem O3   a to ZDARMA !!!            Proto všechny žádáme, aby ve vozidle nenechávali žádné potraviny, které by se tímto znehodnotily.                                                                                   

  4. žádný klient nebude vpuštěn do prostoru servisu na delší dobu, než je převzetí vozidla, toto se netýká prostoru dílny, kde bude striktně vstup ZAKÁZÁN  .     

  5. klienti budou do kanceláře vpouštěni pouze po jednom a to bez vyjímek                                               

  6. žádáme též klienty, kteří byli nebo jejich rodiní příslušníci v předešlém měsíci mimo republiku v postižených oblastech, které vyhlásila vláda, aby své objednávky zrušili, nebo s vozidlem poslali jinou osobu, /sdělili nám tuto skutečnost telefonicky/ která bude mít též povinnost na tuto skutečnost znovu upozornit ještě před vstupem do kanceláře!!!. V případě, že tento odstavec klient poruší a bude to zjištěno, budou proti němu učiněna právní optaření.                                                       

  7. při malých opravách /např. výměny žárovek a pod/ a diagnostikách, které se provádí i venku u vozidel, budeme požadovat prázdné vozidlo a odstup všech lidí od mechanika na vzdálenost min 3 metry                               

  8. další nařízení vlády budeme respektovat a doplňovat      

 

Dále nabízíme pro všechny motoristy, kteří budou mít zájem,

vydezinfikování vozidla OZONEM O3   ZDARMA 

/sanitní, hasičská, celní a vozidla nemocnic/ ..........ZDARMA a přednostně

 

Přejeme Všem hodně zdraví.............a i trochu toho štěstí..............bude ho zapotřebí.

Váš tým Autoservisu Cejnar